November 2009

Nov 30
1

Det kunne bli en ny istid

Mon, 11/30/2009 - 22:28 — F.R.R.

Og det kan skje fort. Dersom Nord-Atlanterens strømmer forstyrres, kan den nordlige halvkule bli forandret til is i løpet av måneder, ikke engang tiår. Den siste istiden skyldtes nettopp at det rant mye ferskvann ut i havet i løpet av kort tid. En rask nedsmelting av isbreene på Grønland kunne gi samme effekten.

 

(more...)

Nov 30
0

Bedre beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere

Mon, 11/30/2009 - 22:10 — F.R.R.

FNs generalforsamling har enstemmig vedtatt et norsk forslag om beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere. Vedtakets hovedformål er å beskytte menneskerettighetsforkjempere globalt - grupper og enkeltpersoner som Shirin Ebadi og Aung San Suu Kyi – som ofte med fare for egen sikkerhet, står opp for menneskerettighetene.   

(more...)

Nov 30
0

Navarsete bekymret for Oslo-dominansen

Mon, 11/30/2009 - 22:02 — F.R.R.

Statsråden inviterer til et møte i Bergen i morgen, et møte som skal handle om motmakt til Oslo-dominansen. I en pressemelding fra departementet heter det:

(more...)

Nov 30
0

Kinesiske isbreer blir borte

Mon, 11/30/2009 - 21:52 — F.R.R.

Isbreene på Qinghai-Tibet platået i Kina blir borte i en utvikling som går stadig raskere. Når isbreende blir borte truer det eksistensen til millioner av mennesker.

(more...)

Nov 30
0

Betale for nyheter på nett

Mon, 11/30/2009 - 21:26 — F.R.R.

En av de største avis-konsernene på nett på de britiske øyene har begynt å ta betalt av sine seere. Johnston Press utgir i alt 300 regionale aviser på nett. Selskapet tar nå betalt for i alt 6 av disse.Går du inn på et av de seks nettstedene, blir du bedt om å betale 5 pund for tre måneders tilgang, alternativt blir du bedt om å kjøpe papirutgaven av avisen.

(more...)

Nov 30
0

Verdensnyheter og fingertupper

Mon, 11/30/2009 - 07:16 — F.R.R.

 På nettstedet World News finner jeg en oversikt over verdens siste store begivenheter. Og på listen peker jeg særlig på punkt 2 nedenfra, om fingertuppen som var kuttet av under tømmerhogst. Ingen nyheter er åpenbart for små til å få stort fokus. For dem som er interessert i å lese mer om fingertuppen, kan det gjøres i Boston Herald.

(more...)

Nov 29
0

Nakenprotest i Spania mot pelsdyrnæringen

Sun, 11/29/2009 - 21:44 — F.R.R.

Kaldt var det, men det forhindret ikke demonstrantene i å vise med hele seg hva de mente om pelsdyrnæringen og bruken av pels.

(more...)

Nov 29
0

Minareter: Begynnelsen på en revolusjon

Sun, 11/29/2009 - 21:32 — F.R.R.

 - Folkeavstemningen i Sveits er trolig historisk. Den passer inn i en trend vi så under valget til Europa-parlamentet: en kraftig høyredreining. Det er lett å tolke den som et uttrykk for grums i folkedypet, men i et litt større perspektiv er det heller mangel på høyreekstremisme som er er slående.... Hans Rustad... 

Document.no: Begynnelsen på en revolusjon

(more...)

Nov 29
0

Iran utvider atomprogrammet

Sun, 11/29/2009 - 20:49 — F.R.R.

Iran kunngjør i dag at landet vil starte i alt ti nye anlegg for anriking av uran.  Dette skjer to dager etter en nærmest enstemmig fordømmelse av Irans atomaktiviteter, en fordømmelse alle stormaktene stod bak. 

Det vdreier seg om ti anlegg på størrelse med det anlegget som nå har utløst den sterke kritikken av Iran, Natanz, og myndighetene i Iran sier at arbeidet vil starte i løpet av to måneder. President Amadinejad deltok på dagens kabinettmøte.

(more...)

Nov 29
0

Tall om CO2

Sun, 11/29/2009 - 13:20 — F.R.R.

 Det er ikke vanskelig, men likevel kan det se ut som om det oppfattes som for vanskelig for politikere og opinion. John Sterman forteller i siste National Geographic at verden er som et badekar, der vi fyller mer opp enn avløpet kan ta unna.

(more...)