Syndicate content
Nov 10
0

Det gjeng an å leva i kvardagen òg

Thu, 11/10/2011 - 20:29 — F.R.R.

Så har jeg gjort første halvdel av en av høstens manøvre: Jeg har fått ved i hus. Han kom med den store hengeren i går, og ettersom jeg er årets siste kunde, kunne jeg bruke den tiden jeg ville på å få den under tak.

Jeg skal jo uansett ha en tilhengerlast til, så jeg gjorde jobben i kveld. Jeg kastet inn noe mellom en og to favner bjørkeved, spesialkappet i passende lengder for meg. Tørr og fin var den i år som i alle år tidligere. 

Det er kontrast til livet med bøker, papirer og PC. Og mens jeg lemper ved i høstmørket, siger Olav H. Hauges ord inn over meg:

(more...)

Sep 27
0

Nyheter på nett en flopp?

Tue, 09/27/2011 - 07:41 — F.R.R.

En undersøkelse fra internett-rating selskapet Nielsen forteller at amerikanere i USA bruker bare 2,6% av sin tid på internett til å lese nyheter, mens det meste av tiden brukes på blogger og sosiale medier. Nå vil ofte både sosiale medier og blogger formidle nyheter, men for de tradisjonelle nyhetsmediene er dette dyster lesing.

Og enda verre blir det når et allerede lavt tall for online-nyhetslesing faller. I 2008 hadde 64% av amerikanere mellom 18 og 24 år lest en nettavis minst en gang siste år. I 2009 hadde dette tallet falt til 54%.

Det er Tony Rogers som forteller dette, og han understreker at kravet var at de bare skulle ha lest en nettavis en, 1, gang siste året, og likevel var tallet så lavt. 

(more...)

Aug 23
1

Den nødvendige samtalen. Når foreldre ruser seg

Tue, 08/23/2011 - 08:10 — F.R.R.

(more...)

Aug 21
0

Og mennesket skapte Gud i sitt bilde?

Sun, 08/21/2011 - 15:52 — F.R.R.

Vi i Norge har vokst opp med at Gud skapte mennesket i sitt bilde. I den grad vi har noen formening om hva Gud er ut over bestefarsbildet, eller Michelangelos skapende finger, kan det tenkes at det motsatte er tilfellet: Mennesket skapte Gud i sitt bilde fordi vi trenger troen på noe mektig utenfor oss selv. Og Gud blir da et vesen, eller et begrep, som passer inn i vårt konseptuelle rammeverk.

(more...)

Aug 21
0

En fireåring vet hvilke voksne som er kunnskapsrike

Sun, 08/21/2011 - 11:10 — F.R.R.

Det har vært kjent at et tre år gammelt barn vet hvilke voksenpersoner som gir de riktige svarene på spørsmål. Og barnet søker stadig tilbake til disse for å lære. Men når barnet er fire, finner det etterhvert ut hvilke voksne som svarer riktig fordi de faktisk har mye kunnskap, og hvilke voksne som svarer riktig fordi de selv har hørt svaret fra andre. 

Riktig svar er altså ikke nok for en fire-åring. Det vil helst også vite om den som har svaret rent generelt er kunnskapsrik, og det er de siste barnet stadig vil gå tilbake til for å få vite mer. Og barnet er i denne alderen i stand til å diskriminere mellom kunnskapsrike og andre, selv om begge gir riktige svar. 

(more...)